ایران به مسیحیان زیمباوه معارف اسلامی می آموزد +عکس
رایزنی فرهنگی كشورمان در زیمبابوه كارگاه‌های آموزشی «سیری در اسلام» را با شركت دانش‌آموزان مسیحی این كشور، برگزار كرد.

ایران به مسیحیان زیمباوه معارف اسلامی می آموزد +عکس

رایزنی فرهنگی كشورمان در زیمبابوه كارگاه‌های آموزشی «سیری در اسلام» را با شركت دانش‌آموزان مسیحی این كشور، برگزار كرد.
ایران به مسیحیان زیمباوه معارف اسلامی می آموزد +عکس