ذاکر بااخلاص اباعبدالله (ع) شامگاه گذشته به دلیل سانحه رانندگی بدرود حیات گفت.

اخبار دنیای دیجیتال

اخبار کارگران