هشدار سید حسن نصرالله در مورد سریال‌های ماه رمضان
سید حسن نصرالله در درس گفتار رمضان که در روز هشتم خرداد برگزار شد نسبت به سریال‌های ماه رمضان هشدار داد.

هشدار سید حسن نصرالله در مورد سریال‌های ماه رمضان

سید حسن نصرالله در درس گفتار رمضان که در روز هشتم خرداد برگزار شد نسبت به سریال‌های ماه رمضان هشدار داد.
هشدار سید حسن نصرالله در مورد سریال‌های ماه رمضان