دختران محجبه آمریکایی برنده مسابقات رباتیک لس آنجلس
تیم ۸ نفره رباتیک دانش آموزان دختر مسلمان ، برنده لیگ اول لگو رقابت‌های رباتیک لس آنجلس شدند و این نخستین باری است که یک گروه تماما متشکل از دختران مسلمان در این رقابت‌ها شرکت می‌کند.

دختران محجبه آمریکایی برنده مسابقات رباتیک لس آنجلس

تیم ۸ نفره رباتیک دانش آموزان دختر مسلمان ، برنده لیگ اول لگو رقابت‌های رباتیک لس آنجلس شدند و این نخستین باری است که یک گروه تماما متشکل از دختران مسلمان در این رقابت‌ها شرکت می‌کند.
دختران محجبه آمریکایی برنده مسابقات رباتیک لس آنجلس