انتقال روزه از ماه رمضان به ماهی دیگر/ حرمت تماشای سریال در ماه رمضان
هر ساله در ماه مبارک رمضان فتواهای عجیبی از سوی برخی روحانیون و مبلغان که بیشتر آنها سلفی هستند، منتشر می شود که برخی از آنها برای مسلمانان دردسر ساز می شود.

انتقال روزه از ماه رمضان به ماهی دیگر/ حرمت تماشای سریال در ماه رمضان

هر ساله در ماه مبارک رمضان فتواهای عجیبی از سوی برخی روحانیون و مبلغان که بیشتر آنها سلفی هستند، منتشر می شود که برخی از آنها برای مسلمانان دردسر ساز می شود.
انتقال روزه از ماه رمضان به ماهی دیگر/ حرمت تماشای سریال در ماه رمضان

روزنامه قانون

دعوت سعودی‌ها از ایران برای 26 فروردین ماه
سرنوشت حج تمتع امسال مشخص می‌شود.

دعوت سعودی‌ها از ایران برای 26 فروردین ماه

سرنوشت حج تمتع امسال مشخص می‌شود.
دعوت سعودی‌ها از ایران برای 26 فروردین ماه

بک لینک رنک 1