هر کسی هم تو را آزار و اذیت کرده است برای او استغفار کن. خدا این را می‌خواهد.

free download movie

بک لینک رنک 1