وضعیت سلامت شیخ زکزاکی رو به وخامت است
دیده‌بان حقوق شیعیان اعلام کرد: وضعیت سلامت «شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی»، رهبر شیعیان نیجریه در نتیجه بی‌توجهی و سهل‌انگاری دولت این کشور همچنان رو به وخامت است.

وضعیت سلامت شیخ زکزاکی رو به وخامت است

دیده‌بان حقوق شیعیان اعلام کرد: وضعیت سلامت «شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی»، رهبر شیعیان نیجریه در نتیجه بی‌توجهی و سهل‌انگاری دولت این کشور همچنان رو به وخامت است.
وضعیت سلامت شیخ زکزاکی رو به وخامت است

90ورزشی

دولت نیجریه: دستگیری شیخ زکزاکی به نفع خود او است!
دولت نیجریه بازداشت رهبر شیعیان نیجریه را به نفع خود او دانست و وکلای این روحانی برجسته شیعه علیه دولت به خاطر این ادعا دادگاه شکایت می کنند.

دولت نیجریه: دستگیری شیخ زکزاکی به نفع خود او است!

دولت نیجریه بازداشت رهبر شیعیان نیجریه را به نفع خود او دانست و وکلای این روحانی برجسته شیعه علیه دولت به خاطر این ادعا دادگاه شکایت می کنند.
دولت نیجریه: دستگیری شیخ زکزاکی به نفع خود او است!

خبرگزاری اصفحان