دین اسلام چیست؟

سوال: اسلام چیست و مسلمانان به چه چیزی اعتقاد دارند؟

دین اسلام چیست؟

 

جواب: اسلام یک سیستم دینی است که توسط محمد در قرن هفتم میلادی پایه گذاری شد. مسلمانان از آموزش های قرآن پیروی می کنند و تلاش می کنند تا پنج رکن اسلام را نگه دارند.

تاریخ اسلام
در قرن هفتم میلادی، محمد ادعا کرد که جبرئیل با او ملاقات کرده است. طی این ملاقات ملکوتی، که تقریبا بمدت 23 سال تا زمان مرگ محمد ادامه پیدا کرد، جبرئیل ظاهرا کلام الله را در این مدت برای محمد آشکار کرده است (الله کلمه عربی معادل «خداوند» است که توسط مسلمانان استفاده می شود). این رونمایی های دیکته شده، کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآن را تشکیل می دهند. کلمه اسلام به معنی «تسلیم و اطاعت» می باشد و ریشه آن به معنی «صلح» است. کلمه مسلمان یعنی «کسی که تسلیم الله است» می باشد.

تعالیم اسلام

1. اعتقاد به یک الله: مسلمانان اعتقاد دارند که الله، آفریدگار، حاکم، ابدی و یکی است.

2. به فرشته ها اعتقاد دارند.

3. به پیامبران اعتقاد دارند: این پیامبران شامل پیامبران کتاب مقدس می شوند اما با این تبصره که الله آخرین پیامبر خدا می باشد.

4. به مکاشفات (رونمایی های) الله اعتقاد دارند. مسلمانان قسمت های خاصی از کتاب مقدس، مانند تورات و انجیل، را قبول دارند. آنها معتقدند که قرآن ازلی است بدین معنی که پیش از خلقت وجود داشته و کلام بی نقص الله است.

5. به داوری روز قیامت اعتقاد دارند: همه در روز داوری رستاخیز خواهند کرد و به جهنم و یا بهشت وارد می شوند.

6. به سرنوشت اعتقاد دارند: مسلمانان معتقدند که الله هر چیزی که اتفاق خواهد افتاد را مقدر کرده است. یکی از عباراتی که مسلمانان بسیار بکار می برند و به الله گواهی می دهد، عبارت «ان شاء الله» به معنی «اگر الله بخواهد» است.

پنج رکن اسلام

این پنج اصل چارچوب و معیار فرمانبرداری برای مسلمانان را تشکیل می دهد:

1. گواهی دادن بر ایمان (شهادتین): «لا اله الا الله. محمد رسول الله». بدین معنی که «خدایی جز الله وجود ندارد. محمد پیامبر الله می باشد». یک فرد با گفتن شهادتین می تواند به دین اسلام درآید. شهادتین نشان می دهد که مسلمانان فقط به الله به عنوان خدا اعتقاد دارند و محمد از او رونمایی کرده است.

2. نماز: پنج مرتبه نماز هر روز باید خوانده شود.

3. ذکات: این صدقه درصد مشخصی است که هرساله باید به نیازمندان داده شود.

4. روزه: مسلمانان در نهمین ماه تقویم اسلامی که رمضان نام دارد روزه می گیرند. در این ماه از طلوع تا غروب خورشید نباید بخورند یا بنوشند.

5. حج: اگر از نظر جسمی و مالی برای یک مسلمان امکان پذیر باشد باید سالی یک بار به زیارت کعبه در عربستان سعودی برود. زمان آن در ماه دوازدهم از تقویم اسلامی می باشد.

ورود یک مسلمان به بهشت بستگی به اطاعت او از این پنج رکن دارد. اما باز هم این امکان وجود دارد که الله آنها را نپذیرد. حتی محمد هم اطمینان نداشت که آیا الله او را به بهشت راه خواهد داد (سوره 46 آیه 9؛ کتاب صحیح بخاری فصل 5 حدیث 266).

ارزیابی اسلام
شباهتهایی بین مسیحیت و اسلام وجود دارند اما تفاوتهای بسیار مهم و اساسی نیز با یکدیگر دارند. اسلام مانند مسیحیت به خدای یگانه اعتقاد دارد. اما مسلمانان تثلیث را قبول ندارند. یعنی به اینکه خدا خود را به صورت پدر، پسر و روح القدس آشکار کرده اعتقاد ندارند.

مسلمانان معتقدند که عیسی مسیح یک از مهمترین پیامبران بود اما پسر خدا نبود. اسلام می گوید گرچه عیسی از مریم باکره متولد شد اما خلقتش مانند آدم بود. مسلمانان قبول ندارند که عیسی مسیح بر روی صلیب مرد. برای مسلمانان غیر قابل درک است که چرا الله باید اجازه چنین مرگ دردناکی را برای پیامبر خویش داده باشد. اما کتاب مقدس نشان میدهد که چگونه مرگ فرزند کامل خدا برای پرداخت بهای گناهان جهان لازم بوده است (اشعیا فصل 53 آیه های 5-6؛ یوحنا فصل 3 آیه 16؛ یوحنا فصل 14 آیه 6؛ اول پطرس فصل 2 آیه 24).

اسلام می گوید که قرآن قدرت نهایی و آخرین رونمایی الله است. اما کتاب مقدس در قرن اول میلادی با کتاب مکاشفه تکمیل شد. کتاب مقدس به کسانیکه به کلام خدا چیزی اضافه کنند یا از آن چیزی کم کنند هشدار می دهد (تثنیه فصل 4 آیه 2؛ امثال فصل 30 آیه 6؛ غلاطیان فصل 1 آیه های 6-12؛ مکاشفه فصل 22 آیه 18). قرآن، به عنوان کلامی که به کلام خدا اضافه شده، مستقیما از فرمان خدا سرپیچی کرده است.

مسلمانان معتقدند که با عمل به پنج رکن اسلام می توانند به بهشت بروند. اما کتاب مقدس می گوید که بشر گناهکار هرگز نمی تواند انتظار خدا را برآورده سازد ( رومیان فصل 3 آیه 23، فصل 6 آیه 23). گناهکاران تنها از روی لطف خدا و بوسیله توبه و ایمان به عیسی مسیح است که می توانند نجات پیدا کنند (اعمال رسولان فصل 20 آیه 21؛ افسسیان فصل 2 آیه های 8-9).

به دلیل این تفاوت ها و تناقض های اساسی، اسلام و مسیحیت هر دو نمی توانند درست باشند. کتاب مقدس و قرآن هر دو نمی توانند کلام خدا باشند. حقیقت، نتایج ابدی به همراه دارد.

«عزيزان من، اگر كسی ادعا كند كه ازجانب خدا پيغامی دارد، زود باور نكنيد. نخست، او را بيازماييد تا دريابيد كه آيا پيغام او از جانب خداست يا نه؛ زيرا معلمين و واعظين دروغين، اين روزها همه جا پيدا می‌شوند. برای پی بردن به اين كه پيغام ايشان از جانب روح خداست يا نه، بايد از ايشان بپرسيد كه آيا ايمان دارند كه عيسی مسيح، فرزند خدا واقعاً انسان شد يا نه. اگر ايمان داشته باشند، در اينصورت پيغام ايشان از جانب خداست. در غيراينصورت، آن پيغام از سوی خدا نيست، بلكه از جانب دجّال است، يعنی آن دشمن مسيح، كه شنيده‌ايد بزودی می‌آيد، و دشمنی او با مسيح از هم اكنون در جهان آشكار است. فرزندان عزيزم، شما از آنِ خدا هستيد و بر مخالفين مسيح غلبه يافته‌ايد، زيرا در وجود شما كسی زندگی می‌كند كه از هر دشمن مسيح در اين دنيای گناه‌آلود، قوی‌تر است» (اول یوحنا فصل 4 آیه های 1-4؛ همچنین نگاه کنید به یوحنا فصل 3 آیه های 35-36).