اگر حيوانات ذكر نگويند اسير دام صياد مي‌شوند
مرحوم آيت‌‌الله مجتهدي تهراني در شرح كوتاهي بر دعاي روز هفتم ماه مبارک رمضان مي‌گويد: در نيت‌هايتان بگوييد «خدايا؛ من روزه خاص مي‌گيرم»؛ يعني اعضاء و جوارحتان هم روزه باشد.

اگر حيوانات ذكر نگويند اسير دام صياد مي‌شوند

مرحوم آيت‌‌الله مجتهدي تهراني در شرح كوتاهي بر دعاي روز هفتم ماه مبارک رمضان مي‌گويد: در نيت‌هايتان بگوييد «خدايا؛ من روزه خاص مي‌گيرم»؛ يعني اعضاء و جوارحتان هم روزه باشد.
اگر حيوانات ذكر نگويند اسير دام صياد مي‌شوند

bluray movie download