با چهار کار، در بهشت صاحبخانه شوید!
حضرت محمد (صلی الله و علیه وآله) فرمود: یاعلی! هرکس این چهار کار در او جمع شود خداوند در بهشت خانه ای برای او بنا می کند…

با چهار کار، در بهشت صاحبخانه شوید!

حضرت محمد (صلی الله و علیه وآله) فرمود: یاعلی! هرکس این چهار کار در او جمع شود خداوند در بهشت خانه ای برای او بنا می کند…
با چهار کار، در بهشت صاحبخانه شوید!