مخالفت با افتتاح مسجد سعودی در فرانسه
شهردار شهر «نیس» فرانسه درصدد ارائه شکوائیه برای جلوگیری از افتتاح مسجدی با سرمایه‌گذاری عربستان در این شهر است.

مخالفت با افتتاح مسجد سعودی در فرانسه

شهردار شهر «نیس» فرانسه درصدد ارائه شکوائیه برای جلوگیری از افتتاح مسجدی با سرمایه‌گذاری عربستان در این شهر است.
مخالفت با افتتاح مسجد سعودی در فرانسه

آپدیت نود 32 ورژن 8

دانلود فیلم جدید