رشد اعتقاد به خدا در میان مردم روسیه
اعتقاد به خدا میان مردم روسیه نسبت به اوایل دهه نود در قرن گذشته تقریبا دو برابر شده است و نظرسجی ها نشان می دهد که ۶۷ درصد روس ها در زندگی روزمره خود به خدا توکل می کنند.

رشد اعتقاد به خدا در میان مردم روسیه

اعتقاد به خدا میان مردم روسیه نسبت به اوایل دهه نود در قرن گذشته تقریبا دو برابر شده است و نظرسجی ها نشان می دهد که ۶۷ درصد روس ها در زندگی روزمره خود به خدا توکل می کنند.
رشد اعتقاد به خدا در میان مردم روسیه

فروش بک لینک

bluray movie download