عکس خبری/ تصاویری دیدنی از ضریح جدید حضرت عباس(ع) /داستان عقد دختر مامون با امام جواد (ع) /عملی که انسان را بهشتی می کند
بارها معجزه حضرت موسی(ع) را شنیده‌ایم که بخشی از نیل خشک شده و راه عبور باز می‌شود اما کمتر کسی از تکرار آن توسط امام جواد(ع) آگاه است با این تفاوت که معجزه حضرت روی دجله و فرات رخ داده است.

عکس خبری/ تصاویری دیدنی از ضریح جدید حضرت عباس(ع) /داستان عقد دختر مامون با امام جواد (ع) /عملی که انسان را بهشتی می کند

بارها معجزه حضرت موسی(ع) را شنیده‌ایم که بخشی از نیل خشک شده و راه عبور باز می‌شود اما کمتر کسی از تکرار آن توسط امام جواد(ع) آگاه است با این تفاوت که معجزه حضرت روی دجله و فرات رخ داده است.
عکس خبری/ تصاویری دیدنی از ضریح جدید حضرت عباس(ع) /داستان عقد دختر مامون با امام جواد (ع) /عملی که انسان را بهشتی می کند

بک لینک رنک 7

فانتزی