مصطفی خامنه ای فرزند ارشد رهبر انقلاب است. این تصویر ایشان در مجلس درگذشت آیه الله خوشوقت می باشد.

آهنگ جدید

فانتزی