ثبت عزاداری‌های مردمی عتبات عالیات در یونسکو
یک پژوهشگر فرانسوی که برای تحقیق در زمنیه عادات و سنت‌های مردمی به عراق سفر کرده است، اعلام کرد: «سعی دارم عزاداری‌های مردمی در عتبات عالیات را در سازمان یونسکو به ثبت برسانم».

ثبت عزاداری‌های مردمی عتبات عالیات در یونسکو

یک پژوهشگر فرانسوی که برای تحقیق در زمنیه عادات و سنت‌های مردمی به عراق سفر کرده است، اعلام کرد: «سعی دارم عزاداری‌های مردمی در عتبات عالیات را در سازمان یونسکو به ثبت برسانم».
ثبت عزاداری‌های مردمی عتبات عالیات در یونسکو

خرید بک لینک