انتشار تصاویر جدید از دختران ربوده شده توسط بوکوحرام +عکس
گروه تکفیری بوکوحرام تصاویری جدید از دختران دبیرستانی ربوده شده در آوریل ۲۰۱۴ منتشر کرد.

انتشار تصاویر جدید از دختران ربوده شده توسط بوکوحرام +عکس

گروه تکفیری بوکوحرام تصاویری جدید از دختران دبیرستانی ربوده شده در آوریل ۲۰۱۴ منتشر کرد.
انتشار تصاویر جدید از دختران ربوده شده توسط بوکوحرام +عکس

سپهر نیوز

لباس جدید پلیس های زن اسکاتلند +عکس
پلیس اسکاتلند، برای نیروهای مسلمانِ خود، لباس رسمی بر اساس حجاب طراحی کرد.

لباس جدید پلیس های زن اسکاتلند +عکس

پلیس اسکاتلند، برای نیروهای مسلمانِ خود، لباس رسمی بر اساس حجاب طراحی کرد.
لباس جدید پلیس های زن اسکاتلند +عکس

اخبار دنیای دیجیتال