عکس/ حرم حضرت عباس(ع) در شب میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع)
حرم حضرت عباس علیه السلام برای برگزاری جشن میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام صادق(ع) آزین بندی شد.

عکس/ حرم حضرت عباس(ع) در شب میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع)

حرم حضرت عباس علیه السلام برای برگزاری جشن میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام صادق(ع) آزین بندی شد.
عکس/ حرم حضرت عباس(ع) در شب میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع)