حمایت ناشیانه شبکه‌های داعشی از قاتلین اهل سنت‌ ایران +فیلم
طبق روال معمول رسانه های وابسته به آل سعود در یک جنجال رسانه ای به طرز ناشیانه ای به دفاع از گروه تروریستی توحید و جهاد پرداختند.

حمایت ناشیانه شبکه‌های داعشی از قاتلین اهل سنت‌ ایران +فیلم

طبق روال معمول رسانه های وابسته به آل سعود در یک جنجال رسانه ای به طرز ناشیانه ای به دفاع از گروه تروریستی توحید و جهاد پرداختند.
حمایت ناشیانه شبکه‌های داعشی از قاتلین اهل سنت‌ ایران +فیلم

اتوبیوگرافی