مدیر جدید حوزه علمیه قم انتخاب شد
شورای عالی حوزه علمیه قم ‌آیت‌الله اعرافی را با حفظ سمت ریاست جامعة‌المصطفی ‌به عنوان مدیر جدید حوزه علمیه قم انتخاب کردند.

مدیر جدید حوزه علمیه قم انتخاب شد

شورای عالی حوزه علمیه قم ‌آیت‌الله اعرافی را با حفظ سمت ریاست جامعة‌المصطفی ‌به عنوان مدیر جدید حوزه علمیه قم انتخاب کردند.
مدیر جدید حوزه علمیه قم انتخاب شد

مدلینگ