یک فرمانده نیروهای داوطلب مردمی عراق از خالکوبی به عنوان راهی برای شناسایی عناصر گروه تروریستی داعش نام برد.

دانلود سریال و آهنگ

خرم خبر