خانه چه کسانی عنکبوتی است؟
عضو خبرگان رهبری با بیان این که اگر تزکیه در حکومت اسلامی جاری نشود، افرادی همانند معاویه بر مناصب حکومتی خواهند نشست، گفت: حکومت اسلامی نیاز به مالک اشترها دارد نه معاویه ها و عمرو عاص ها.

خانه چه کسانی عنکبوتی است؟

عضو خبرگان رهبری با بیان این که اگر تزکیه در حکومت اسلامی جاری نشود، افرادی همانند معاویه بر مناصب حکومتی خواهند نشست، گفت: حکومت اسلامی نیاز به مالک اشترها دارد نه معاویه ها و عمرو عاص ها.
خانه چه کسانی عنکبوتی است؟

فقیرترین خانه کدام خانه است؟
رسول خدا صلی الله علیه وآله، فقیرترین خانه را معرفی فرمودند.

فقیرترین خانه کدام خانه است؟

رسول خدا صلی الله علیه وآله، فقیرترین خانه را معرفی فرمودند.
فقیرترین خانه کدام خانه است؟

فروش بک لینک

فانتزی