داعش با بهره‌گیری از روش‌های آلمان نازی، به دنبال تربیت نسلی از قاتلان حرفه‌ای است.

اخبر جهان

استخدام ایران