عنایت امام رضا(ع) به یکی از مراجع تقلید معاصر
من زیارت وداع را خواندم و آمدم بیرون، داشتم به سمت درب اصلی می‌رفتم یکی به من گفت می‌خواهید بیایید کنار ضریح، گفتم آرزوی من است، گفت پس پشت سر من بیا. من نیز پشت سر او رفتم…

عنایت امام رضا(ع) به یکی از مراجع تقلید معاصر

من زیارت وداع را خواندم و آمدم بیرون، داشتم به سمت درب اصلی می‌رفتم یکی به من گفت می‌خواهید بیایید کنار ضریح، گفتم آرزوی من است، گفت پس پشت سر من بیا. من نیز پشت سر او رفتم…
عنایت امام رضا(ع) به یکی از مراجع تقلید معاصر

دانلود فیلم جدید