هدیه رهبر تیجانی‌های بورکینافاسو به مقام معظم رهبری
شیخ ابی‌بکر مایگای ثانی، رهبر تیجانی‌های بورکینافاسو به پاس تقدیر از عنایت رهبر معظم انقلاب به رسم یادبود یک جلد مصحف شریف کلام‌الله مجید و تسبیح مخصوص به ایشان اهدا کرد.

هدیه رهبر تیجانی‌های بورکینافاسو به مقام معظم رهبری

شیخ ابی‌بکر مایگای ثانی، رهبر تیجانی‌های بورکینافاسو به پاس تقدیر از عنایت رهبر معظم انقلاب به رسم یادبود یک جلد مصحف شریف کلام‌الله مجید و تسبیح مخصوص به ایشان اهدا کرد.
هدیه رهبر تیجانی‌های بورکینافاسو به مقام معظم رهبری