گناهی که رزق و روزی را نابود می‌کند
امام کاظم(ع) گناهی را عامل نابودی روزی و باطل شدن دین دانسته‌اند.

گناهی که رزق و روزی را نابود می‌کند

امام کاظم(ع) گناهی را عامل نابودی روزی و باطل شدن دین دانسته‌اند.
گناهی که رزق و روزی را نابود می‌کند

تکست آهنگ

در آیات و روایات یک سلسله عوامل به عنوان افزایش روزی شمرده شده است که اگر کسی آن ها را انجام دهد، روزی او افزایش می یابد. از سوی دیگر یک سلسله عوامل نیز هستند که به عنوان اسباب کاهش رزق به شمار آمده اند.

کیمیا دانلود

خرم خبر

حضرت محمد (ص) درباره آثار دروغ در زندگی افراد می فرمایند: اَلكَذِبُ يَنقُصُ الرِّزقَ؛ دروغ، روزى را كم مى كند.

تکنولوژی جدید

آگهی استخدام

پیامبر اکرم(ص) درباره عوامل کاهش رزق و روزی فرمود: ۲۰ خصلت باعث تنگدستی می‌شود: نشستن دست‌ها هنگام غذا خوردن، بی‌اعتنایی به نان ریزه، نشستن در آستانه در، جاروب کردن منزل در شب و به وسیله لباس، نشسته ماندن ظروف و … .

cars