مراقب «زندگان مرده» باشید!
رسول خدا صلی الله علیه وآله در روایتی همنشین شدن با برخی افراد را مصداق همنشینی با مردگان دانسته است.

مراقب «زندگان مرده» باشید!

رسول خدا صلی الله علیه وآله در روایتی همنشین شدن با برخی افراد را مصداق همنشینی با مردگان دانسته است.
مراقب «زندگان مرده» باشید!

فروش بک لینک

گوشی موبایل