لباس جدید پلیس های زن اسکاتلند +عکس
پلیس اسکاتلند، برای نیروهای مسلمانِ خود، لباس رسمی بر اساس حجاب طراحی کرد.

لباس جدید پلیس های زن اسکاتلند +عکس

پلیس اسکاتلند، برای نیروهای مسلمانِ خود، لباس رسمی بر اساس حجاب طراحی کرد.
لباس جدید پلیس های زن اسکاتلند +عکس

اخبار دنیای دیجیتال

انتصاب نخستین زن مسلمان قاضی در دادگاه ویکتوریا
عرفا مسعود به عنوان نخستین زن مسلمان قاضی در تاریخ دادگاه ایالت ویکتوریا در استرالیا انتخاب شد.

انتصاب نخستین زن مسلمان قاضی در دادگاه ویکتوریا

عرفا مسعود به عنوان نخستین زن مسلمان قاضی در تاریخ دادگاه ایالت ویکتوریا در استرالیا انتخاب شد.
انتصاب نخستین زن مسلمان قاضی در دادگاه ویکتوریا

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 8

اخبار دنیای دیجیتال