در اسلام شغل کشاورزی مستحب و از جمله بهترین شغل‌هاست، چرا که کشاورز قدر آب را دانسته و به‌ درستی از آن استفاده می‌کند.

وبلاگ اطلاعات

باران فیلم