کشمیر کجاست/ چند درصد ساکنان آن مسلمان هستند
۹۰ درصد ساکنان کشمیر هند از مسلمانان شیعه و سنی هستند، این روزها تنش در این منطقه شدت گرفته و تعداد زیادی کشته یا مجروح شده‌اند.

کشمیر کجاست/ چند درصد ساکنان آن مسلمان هستند

۹۰ درصد ساکنان کشمیر هند از مسلمانان شیعه و سنی هستند، این روزها تنش در این منطقه شدت گرفته و تعداد زیادی کشته یا مجروح شده‌اند.
کشمیر کجاست/ چند درصد ساکنان آن مسلمان هستند

عکس جدید اینستاگرام