وضعیت سلامت شیخ زکزاکی رو به وخامت است
دیده‌بان حقوق شیعیان اعلام کرد: وضعیت سلامت «شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی»، رهبر شیعیان نیجریه در نتیجه بی‌توجهی و سهل‌انگاری دولت این کشور همچنان رو به وخامت است.

وضعیت سلامت شیخ زکزاکی رو به وخامت است

دیده‌بان حقوق شیعیان اعلام کرد: وضعیت سلامت «شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی»، رهبر شیعیان نیجریه در نتیجه بی‌توجهی و سهل‌انگاری دولت این کشور همچنان رو به وخامت است.
وضعیت سلامت شیخ زکزاکی رو به وخامت است

90ورزشی