شب ۲۷ رجب زیارت کدام امام سفارش شده است/ اعمال مستحب مبعث
امام جواد(ع) فرمود: همانا در رجب شبى است که از آنچه آفتاب بر آن مى‏‌تابد، بهتر است و آن شب ۲۷ رجب است که در صبح آن پیغمبر خدا(ص) به رسالت مبعوث شد و به درستى که از براى عامل در آن شب از شیعه ما اجر عمل ۶۰ سال است.

شب ۲۷ رجب زیارت کدام امام سفارش شده است/ اعمال مستحب مبعث

امام جواد(ع) فرمود: همانا در رجب شبى است که از آنچه آفتاب بر آن مى‏‌تابد، بهتر است و آن شب ۲۷ رجب است که در صبح آن پیغمبر خدا(ص) به رسالت مبعوث شد و به درستى که از براى عامل در آن شب از شیعه ما اجر عمل ۶۰ سال است.
شب ۲۷ رجب زیارت کدام امام سفارش شده است/ اعمال مستحب مبعث

خرید بک لینک

آهنگ جدید