سی و چهار خصلت برای فقر شدن!
امام علی(ع) می فرمایند: سی و چهار خصلت باعث فقیر شدن انسان می‌شود…

سی و چهار خصلت برای فقر شدن!

امام علی(ع) می فرمایند: سی و چهار خصلت باعث فقیر شدن انسان می‌شود…
سی و چهار خصلت برای فقر شدن!

فروش بک لینک

میهن دانلود