به مناسبت ایام فاطمیه این اشعار فاطمی تقدیم می گردد.

خرم خبر

مجله اتومبیل