فراخوان مسابقه طراحي موكب براي زائران حسيني
مسابقه‌ طراحي موكب با هدف طراحي يك موكب بزرگ براي خدمت‌‌رساني به زائرين حسيني در ورودي شهر كربلا به همت “بنياد فرهنگي تولي” به عنوان برگزاركننده و “نشريه‌ آنلاين معماري ما” به عنوان دبير اجرايي برگزار مي‌شود.

فراخوان مسابقه طراحي موكب براي زائران حسيني

مسابقه‌ طراحي موكب با هدف طراحي يك موكب بزرگ براي خدمت‌‌رساني به زائرين حسيني در ورودي شهر كربلا به همت “بنياد فرهنگي تولي” به عنوان برگزاركننده و “نشريه‌ آنلاين معماري ما” به عنوان دبير اجرايي برگزار مي‌شود.
فراخوان مسابقه طراحي موكب براي زائران حسيني

میهن دانلود