عکس/ افتتاح رسمی کارگاه ساخت درب حرم امامین عسگریین(ع)
طی مراسمی با حضور مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات استان هرمزگان و مسئولان منطقه توکهور هشتبندی کارگاه ساخت درب حرم امامین عسگریین(ع) در این منطقه افتتاح شد.

عکس/ افتتاح رسمی کارگاه ساخت درب حرم امامین عسگریین(ع)

طی مراسمی با حضور مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات استان هرمزگان و مسئولان منطقه توکهور هشتبندی کارگاه ساخت درب حرم امامین عسگریین(ع) در این منطقه افتتاح شد.
عکس/ افتتاح رسمی کارگاه ساخت درب حرم امامین عسگریین(ع)

اخبار دنیای دیجیتال