حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره مبناى محاسبه دیه سال پاسخ گفته است.

موسیقی روز

اعمال انسان هم به اخلاق او شکل می دهد؛ یعنی تکرار یک عمل خوب یا بد، به تدریج تبدیل به یک حالت درونی شده و ادامه آن باعث پیدایش یک ملکه اخلاقی می‌شود.

اخبار

بک لینک