دستخط رهبر معظم انقلاب؛ فرازی از مناجات شعبانیه /عکس
سه نقطه کلیدی در یک فقره کوتاه مناجات شریف شعبانیه: إِلَهی هَب لی قَلباً یُدنیهِ مِنکَ شَوقُهُ و لِساناً یُرفَعُ إِلَیکَ صِدقُهُ و نَظَراً یُقَرِّبُهُ مِنکَ حَقُّهُ

دستخط رهبر معظم انقلاب؛ فرازی از مناجات شعبانیه /عکس

سه نقطه کلیدی در یک فقره کوتاه مناجات شریف شعبانیه: إِلَهی هَب لی قَلباً یُدنیهِ مِنکَ شَوقُهُ و لِساناً یُرفَعُ إِلَیکَ صِدقُهُ و نَظَراً یُقَرِّبُهُ مِنکَ حَقُّهُ
دستخط رهبر معظم انقلاب؛ فرازی از مناجات شعبانیه /عکس

بک لینک رنک 4

wolrd press news