عیدی که شیخ ابراهیم صاحب‌الزمانی(ره)از حضرت رضا علیه‌السلام گرفت
معامله کردن در این دنیا انواع مختلف دارد، گاهی سود دارد و گاهی ضرر

عیدی که شیخ ابراهیم صاحب‌الزمانی(ره)از حضرت رضا علیه‌السلام گرفت

معامله کردن در این دنیا انواع مختلف دارد، گاهی سود دارد و گاهی ضرر
عیدی که شیخ ابراهیم صاحب‌الزمانی(ره)از حضرت رضا علیه‌السلام گرفت

پرس نیوز