فرق علم غیب امام با پیغمبر و خداوند
حضرت آیت‌الله العظمی صافی به پرسشی درباره تفاوت علم غیب امام با پیغمبر و خداوند پاسخ گفته است.

فرق علم غیب امام با پیغمبر و خداوند

حضرت آیت‌الله العظمی صافی به پرسشی درباره تفاوت علم غیب امام با پیغمبر و خداوند پاسخ گفته است.
فرق علم غیب امام با پیغمبر و خداوند

خرید بک لینک

موسیقی

نبی فرشته وحی را در خواب می بیند و از این طریق با عالم غیب ارتباط دارد و نیز در بیداری صدای فرشته وحی را می شنود لیكن او را نمی بیند…

استخدام

فستیوال فیلم