مردم دو روستای نبل و الزهرا که به تازگی از حضور و محاصره تروریست ها آزاد شده و مردم آن به وضعیت بهتری از زندگی دست یافته اند در خیابان های خود با فریاد از ایران ، روسیه و حزب الله تشکر و قدردانی می کنند .

عکس های داغ جدید

ورزش و زندگی