عکس/ رونمایی رهبر انقلاب از فرش قرآنی
به گزارش سرویس دینی جام نیوز، تصویر رونمایی از فرش قرآنی نفیس تبریز توسط رهبر انقلاب در تاریخ ٨٩/١٢/٩.

عکس/ رونمایی رهبر انقلاب از فرش قرآنی

به گزارش سرویس دینی جام نیوز، تصویر رونمایی از فرش قرآنی نفیس تبریز توسط رهبر انقلاب در تاریخ ٨٩/١٢/٩.
عکس/ رونمایی رهبر انقلاب از فرش قرآنی

خرید بک لینک