یک زن مسلمان رئیس پارلمان ایالت بادن وورتمبرگ آلمان شد +عکس
برای اولین بار یک زن مسلمان توانست با کسب اکثریت آراء در آلمان به ریاست پارلمان یکی از ایالت‌های جنوب این کشور درآید.

یک زن مسلمان رئیس پارلمان ایالت بادن وورتمبرگ آلمان شد +عکس

برای اولین بار یک زن مسلمان توانست با کسب اکثریت آراء در آلمان به ریاست پارلمان یکی از ایالت‌های جنوب این کشور درآید.
یک زن مسلمان رئیس پارلمان ایالت بادن وورتمبرگ آلمان شد +عکس

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

حتی روزگاری سمت وزارت و دفترداری سلطان محمد را به عهده داشت که بعدها کناره‌گیری کرد و باقی عمر را به زهد و تقوی و عبادت گذراند.

دانلود فیلم جدید

روزنامه قانون