کوله‌پشتی‌هایی که مسلمانان به مسیحیان انگلیس دادند
مسجد «یورک» در انگلیس با جمع‌آوری ۶۰۰ پوند از کمک‌های مردمی، حدود ۲۰ کوله‌پشتی حاوی وسایل زمستانی به بی‌خانمان‌های این شهر اهدا کرد.

کوله‌پشتی‌هایی که مسلمانان به مسیحیان انگلیس دادند

مسجد «یورک» در انگلیس با جمع‌آوری ۶۰۰ پوند از کمک‌های مردمی، حدود ۲۰ کوله‌پشتی حاوی وسایل زمستانی به بی‌خانمان‌های این شهر اهدا کرد.
کوله‌پشتی‌هایی که مسلمانان به مسیحیان انگلیس دادند

تصاویر ماهواره‌ای تخریب کامل صومعه ایلیای (الیاس) مقدس (مار الیا) را که مربوط به قرن ششم میلادی است، نشان می‌دهد.

دانلود سریال و آهنگ

آپدیت نود 32