تصاویری از داخل مرقد مطهر پیامبر اکرم (ص)
تصاویری از فضای داخل مرقد مطهر پیامبر اکرم (ص) را مشاهده می فرمایید.

تصاویری از داخل مرقد مطهر پیامبر اکرم (ص)

تصاویری از فضای داخل مرقد مطهر پیامبر اکرم (ص) را مشاهده می فرمایید.
تصاویری از داخل مرقد مطهر پیامبر اکرم (ص)

عکس/ تمیز کردن گنبد مطهر حرم حضرت عباس(ع)
یکی از کارهای بخش نگهداری حرم مطهر حضرت عباس(ع)، تمیز کردن و رسیدگی به گنبد مطهر حرم است که گاه در اثر تغییرات آب و هوا درخشش خود را از دست می دهد. بنا به گفته مسئولان حرح حضرت عباس(ع) بخشی از عملیات رسیدگی به گنبد مطهر در صبح و بخشی از آن در عصر انجام می شود تا دست اندرکاران این امر در معرض تابش مستقیم افتاب نباشند و بتوانند به راحتی کار خود را انجام دهند.

عکس/ تمیز کردن گنبد مطهر حرم حضرت عباس(ع)

یکی از کارهای بخش نگهداری حرم مطهر حضرت عباس(ع)، تمیز کردن و رسیدگی به گنبد مطهر حرم است که گاه در اثر تغییرات آب و هوا درخشش خود را از دست می دهد. بنا به گفته مسئولان حرح حضرت عباس(ع) بخشی از عملیات رسیدگی به گنبد مطهر در صبح و بخشی از آن در عصر انجام می شود تا دست اندرکاران این امر در معرض تابش مستقیم افتاب نباشند و بتوانند به راحتی کار خود را انجام دهند.
عکس/ تمیز کردن گنبد مطهر حرم حضرت عباس(ع)

دانلود فیلم خارجی

مؤذنان حرم مطهر رضوی چگونه انتخاب می شوند؟
کمیته ارزیابی معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی هرساله آماده‌ترین افراد در حوزه قرائت را برای مدت یک سال به منظور قرائت قرآن و اذان در حرم حضرت ثامن‌الحجج (ع) پذیرش می‌کند.

مؤذنان حرم مطهر رضوی چگونه انتخاب می شوند؟

کمیته ارزیابی معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی هرساله آماده‌ترین افراد در حوزه قرائت را برای مدت یک سال به منظور قرائت قرآن و اذان در حرم حضرت ثامن‌الحجج (ع) پذیرش می‌کند.
مؤذنان حرم مطهر رضوی چگونه انتخاب می شوند؟

آپدیت نود 32

فانتزی