برگزاری مراسم شبی با قرآن در مناطق مختلف جنوب لبنان +ویدیو
قاریان قرآن و علمای منطقه “جبل عامل” لبنان در مراسمی که با همکاری حزب الله در شب های ماه مبارک رمضان برگزار می کند، مشارکت کردند.

برگزاری مراسم شبی با قرآن در مناطق مختلف جنوب لبنان +ویدیو

قاریان قرآن و علمای منطقه “جبل عامل” لبنان در مراسمی که با همکاری حزب الله در شب های ماه مبارک رمضان برگزار می کند، مشارکت کردند.
برگزاری مراسم شبی با قرآن در مناطق مختلف جنوب لبنان +ویدیو

مرکز فیلم