اهتزاز پرچم مسجد مقدس جمکران بر فراز برج میلاد
در پایان این مراسم، نشان خادمی مسجد مقدس جمکران به چمران رییس شورای شهر و درویش پور مدیرعامل برج میلاد از طرف مسجد مقدس جمکران اعطا شد.

اهتزاز پرچم مسجد مقدس جمکران بر فراز برج میلاد

در پایان این مراسم، نشان خادمی مسجد مقدس جمکران به چمران رییس شورای شهر و درویش پور مدیرعامل برج میلاد از طرف مسجد مقدس جمکران اعطا شد.
اهتزاز پرچم مسجد مقدس جمکران بر فراز برج میلاد