در روایتی آمده که پیامبران دارای پنج روح، مؤمنان دارای چهار روح و کفار دارای سه روح می‌باشند.

دانلود سریال و آهنگ

ماشین های جدید