راهبه‌ها هم اجرای عقد ازدواج می‌کنند

به گزارش دین‌آنلاین به نقل از هافینگتن پست، در تاریخ 22 ژوئیه، خواهر روحانی، پیرت تیفالت پس از کسب اجازه از واتیکان، مراسم ازدواج یک زوج کاتولیک را برگزار کرد. حال این راهبۀ کاتولیک اظهار داشته که مایل است این کار را ادامه دهد.

خانم تیفالت یکی از اعضای جامعۀ مذهبیِ «خواهران مشیت» (Sisters of Providence) است. او سال‌ها در کسوت روحانیت به فعالیت پرداخته و تعالیم کاتولیک را برای دانش‌آموزان تدریس کرده است. به گزارش روزنامۀ ایتالیاییِ «لا استامپا»، این اولین باری بود که این خواهر روحانی یک مراسم عقد ازدواج را برگزار می‌کرد.

تیفالت در پاسخ به خبرگزاری «کاتولیک نیوز سرویس» عنوان داشت: “این تجربۀ جدیدی برای من بود. این اتّفاقِ خوبی بود که برای این اسقف‌نشین افتاد. علاوه بر این، تجربۀ تازه‌ای نیز برای کلیسای کاتولیک بود.”

در حال حاضر اسقف‌نشینِ «روین نوراندا» واقع در کبک با کمبود کشیش مواجه است. در 35 ناحیۀ کشیش‌نشینی که در مساحت 9300 مایلی پراکنده شده‌اند، تنها شانزده کشیش مشغول فعالیت هستند.

این که زنان بتوانند عقد ازدواج کاتولیک‌ها را برگزار کنند، کاری غیرمعمول است، اما یک حرکت انقلابی نیست. براساس اصول کلیسا، همچنان تنها مردان هستند که می‌توانند عهده‌دار برگزاری مراسم عشای ربّانی شوند، اما کاتولیک‌ها بر این باورند که کشیشانی که مراسم ازدواج را برگزار می‌کنند، در واقع خود عروس و داماد هستند و در مراسم ازدواج، کشیش تنها نقش یک شاهد را ایفا می‌کند.

لذا براساس قوانین حاکم بر کلیسای کاتولیک، افراد غیرروحانی نیز اجازه دارند در زمانی که یک اسقف، کشیش یا شماس در دسترس نیست، وظیفۀ روحانیون را انجام دهند؛ البته مادامی که شخصِ جایگزین از جانب واتیکان اجازه دریافت کرده باشد.

راهبه‌ها هم اجرای عقد ازدواج می‌کنند

به گزارش دین‌آنلاین به نقل از هافینگتن پست، در تاریخ 22 ژوئیه، خواهر روحانی، پیرت تیفالت پس از کسب اجازه از واتیکان، مراسم ازدواج یک زوج کاتولیک را برگزار کرد. حال این راهبۀ کاتولیک اظهار داشته که مایل است این کار را ادامه دهد.

خانم تیفالت یکی از اعضای جامعۀ مذهبیِ «خواهران مشیت» (Sisters of Providence) است. او سال‌ها در کسوت روحانیت به فعالیت پرداخته و تعالیم کاتولیک را برای دانش‌آموزان تدریس کرده است. به گزارش روزنامۀ ایتالیاییِ «لا استامپا»، این اولین باری بود که این خواهر روحانی یک مراسم عقد ازدواج را برگزار می‌کرد.

تیفالت در پاسخ به خبرگزاری «کاتولیک نیوز سرویس» عنوان داشت: “این تجربۀ جدیدی برای من بود. این اتّفاقِ خوبی بود که برای این اسقف‌نشین افتاد. علاوه بر این، تجربۀ تازه‌ای نیز برای کلیسای کاتولیک بود.”

در حال حاضر اسقف‌نشینِ «روین نوراندا» واقع در کبک با کمبود کشیش مواجه است. در 35 ناحیۀ کشیش‌نشینی که در مساحت 9300 مایلی پراکنده شده‌اند، تنها شانزده کشیش مشغول فعالیت هستند.

این که زنان بتوانند عقد ازدواج کاتولیک‌ها را برگزار کنند، کاری غیرمعمول است، اما یک حرکت انقلابی نیست. براساس اصول کلیسا، همچنان تنها مردان هستند که می‌توانند عهده‌دار برگزاری مراسم عشای ربّانی شوند، اما کاتولیک‌ها بر این باورند که کشیشانی که مراسم ازدواج را برگزار می‌کنند، در واقع خود عروس و داماد هستند و در مراسم ازدواج، کشیش تنها نقش یک شاهد را ایفا می‌کند.

لذا براساس قوانین حاکم بر کلیسای کاتولیک، افراد غیرروحانی نیز اجازه دارند در زمانی که یک اسقف، کشیش یا شماس در دسترس نیست، وظیفۀ روحانیون را انجام دهند؛ البته مادامی که شخصِ جایگزین از جانب واتیکان اجازه دریافت کرده باشد.

راهبه‌ها هم اجرای عقد ازدواج می‌کنند