پیامبراسلام به غیر از قرآن چه معجزاتی داشته‌ است؟
«اسراء» همان حركت شبانگاهى پيامبر(ص) از مسجد الحرام تا مسجدالاقصى است.

پیامبراسلام به غیر از قرآن چه معجزاتی داشته‌ است؟

«اسراء» همان حركت شبانگاهى پيامبر(ص) از مسجد الحرام تا مسجدالاقصى است.
پیامبراسلام به غیر از قرآن چه معجزاتی داشته‌ است؟

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال