19 ربیع الثانی یادآور درگذشت عالم متواضع و متقی، آیت الله سید صدرالدین صدر می باشد؛ به همین منظور سیری در زندگی نامه ایشان می کنیم.

دانلود فیلم